Glikoz alanin döngüsü nedir ne demek ?

Bu metinde kısaca Glikoz alanin döngüsü sözlük anlamı, kelime tanımı ve Glikoz alanin döngüsü ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz.

Glikoz alanin döngüsü hakkında bilgiler

  • Kaslarda glikolizis sonucu biçimlenen pirüvatın transaminasyon reaksiyonuyla alanine dönüşmesi, alaninin kan yoluyla karaciğere giderek transaminasyonla pirüvata dönüşmesi, pirüvatın glikoneogenesizle glikoza dönüşerek kan yoluyla kaslara geri dönmesi biçimindeki döngü. Döngüde alanin aracılığıyla amino grupları karaciğere taşınmakta ve üre üretiminde kullanılmakta, alaninin karbon iskeleti ise karaciğerde glikoza dönüşerek iskelet kaslarına glikoz sağlamaktadır. Döngü açlık kan glikoz düzeyinin korunmasında önemlidir.

Glikolizis

  • Sitoplazmada glikozun piruvik aside veya laktik aside kadar parçalanması ve ATP meydana gelmesi reaksiyonları, Embden-Meyerhof yolu.

Veteriner

  • Veteriner hekim.

Transaminasyon

  • Amino gruplarının enzimler tarafından bir molekülden diğerine iki yönlü aktarılması.
  • Amino grubunun (NH2) bir molekülden diğer bir moleküle taşınması.
  • Bir alfa-aminoasidinden alfa-amino grubunun bir alfa-keto aside enzimatik olarak taşınması.
  • Amino grubunun, transaminaz aracılığıyla bir bileşikten diğer bir bileşiğe geçişi veya aynı bileşik içinde yer değiştirmesi.

Glikoz

  • Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşup özellikle üzüm suyunda bulunan şeker, üzüm şekeri yapısındaki basit şeker (C6H12O6).

Kullanılmak

  • Kullanma işine konu olmak.