Görsal işitsel eğitim nedir ne demek ?

Bu yazıda kısaca Görsal işitsel eğitim sözlük anlamı, kelime tanımı ve Görsal işitsel eğitim ile ilgili bilgiler görebilirsiniz.

Görsal işitsel eğitim hakkında bilgiler

  • Görsel işitsel araçların geniş ölçüde kullanılmasıyla öğrencilerin duyularını en ileri kerteye değin uyanık tutarak, özellikle görme ve işitme duyuları yoluyla uygulanan etkin bir eğitim yöntemi.

Görsel işitsel araçlar

  • Hem görme hem işitme duyularını aynı zamanda etkileyen, görsel-işitsel eğitimde kullanılan araçlar; görsel araçlar ile işitsel araçların bileşimi. (Bunların başında sesli filmler (sinema) ile televizyon yayını (televizyon) gelir. Görsel-işitsel araçların başlıcaları şunlardır: Film gösterici, saydam resim gösterici, mıknatıslı görüntü aygıtı, televizyon almacı, radyo, kapalı yayın düzeni, ses aygıtı, plakçalar, dil işlemeliği, film kutucuğu, televizyon kutucuğu).

Sinema

  • Güzel sanatların dalı olarak yansıtılmaya uygun olan filmleri gerçekleştirme ve yaratma sanatı, beyaz perde, yedinci sanat.
  • Film göstermeye yarayan özel bir makineyle görüntülerin beyaz perdeye yansıtıldığı salon veya yapı.
  • Herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran veya perde üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işi.

İşitsel

  • İşitimle ilgili.

İşitsel araçlar

  • Eğitimde kullanılan plak, bant ve radyo gibi kulağa seslenen araçlar.
  • Görsel-işitsel araçların işitsel olanları. (Bunların başlıcaları plak, ses kuşağı, radyodur).

Görsel işitsel

  • Görme ve işitme duyularıyla ilgili olan, odyovizüel.