Görülen geçmiş zaman kipinin hikayesi nedir ne demek ?

Bu metinde kısaca Görülen geçmiş zaman kipinin hikayesi sözlük anlamı, kelime tanımı ve Görülen geçmiş zaman kipinin hikayesi ile ilgili bilgiler görebilirsiniz.

Görülen geçmiş zaman kipinin hikayesi hakkında bilgiler

 • Geçmiş zamanda gerçekleşmiş bulunan ve tarz bildiren bir oluş ve kılışın yine geçmiş zamana aktarılarak anlatılması. Eki -DI/-DU’dur. Bu birleşik kip, çekimde iyelik kökenli şahıs ekleri alır: bildi-y-di-m, bildi-y-di-n, bildi-y-di, bildi-y-di-k, bildi-y-din-iz, bildi-y-di-ler gibi. Ben… şey bundan yirmi beş gün önceydi. Bir gece Niko’ların hani şeyine meyhanesine gittiydim (T. Buğra, Küçük Ağa, s. 138). Mühim diyeceklerim var dediydin(….) Dediydim. Var (T. Buğra, göst. e. s. 137). Barka: “sormayın kardeşler” dedi: “Çocuk dalgıçlığa girişeli bir ay ya oldu ya olmadıydı (H. Balıkçısı, Deniz Gurbetçileri, s. 48). Bu imansızın arkasından birbirimize nasıl bakıştık (F. R. Atay, Zeytindağı, s. 30) vb.

Geçmiş zaman kipi

Görülen geçmiş zaman

Hikaye

 • Hastalığın teşhis ve tedavisiyle ilgili her türlü bilgi, epikriz.
 • Aslı olmayan söz, olay.
 • [Bakınız: hikâye birleşik kipi].
 • Hayalde tasarlanan meraklı bir takım olayları anlatarak okuyanda heyecan veya zevk uyandıran ve çoğu ancak bir kaç sayfa tutan yazı.
 • Hastanın rahatsızlığı ile ilgili geçmişi, epikriz.
 • Bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması.
 • Gerçek veya tasarlanmış olayları anlatan düz yazı türü, öykü.
 

Görülen geçmiş zaman kipi

 • tek. şah. geldin (
 • çokl. şah. geldiler (
 • tek. şah. geldim (
 • çokl. şah. geldik (
 • çokl. şah. geldiniz (
 • Fiilin karşıladığı oluş ve kılışın geçmişte kişinin görgüsü ve bilgisi altında olup bittiğini anlatan zaman. Türkçede görülen geçmiş zaman -DI/-DU ekiyle kurulur. ||.
 • tek. şah. geldi (

Geçmiş

 • Bugüne göre geride kalmış olan zaman, mazi.
 • Çürümeye yüz tutmuş.
 • Birinin ölmüş ana, baba ve yakınları.
 • Geçme işini yapmış.
 • Zaman bakımından geride kalmış, esbak.
 • Arkada kalan hayat.