Götünün harcı olmamak nedir ne demek ?

Bu yazıda kısaca Götünün harcı olmamak sözlük anlamı, kelime tanımı ve Götünün harcı olmamak ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz.

Götünün harcı olmamak hakkında bilgiler

 • Bir işi yapamama durumunda olmak.

Yapa

 • Ekinin, toprak üstündeki bölümü.
 • Yapağı.
 • Kırkılmış koyun yünü.

Duru

 • Arınmış, karışık olmayan (dil, üslup vb.).
 • Pürüzsüz (ten).
 • Bulanıklığı olmayan, temiz, berrak.

Durum

 • Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.
 • Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.
 • Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.
 • Duruş biçimi, konum, tavır.

Olmak

 • bildiren fiilleri oluşturur.
 • Bir şeyi elde etmek, edinmek.
 • Herhangi bir durumda bulunmak.
 • Sürdürmek, yürütmek.
 • Bir ad veya sıfatın belirttiği durumu almak.
 • Bir kuruluşla, örgütle ilgili bulunmak, mensup olmak.
 • Ek fiilin geniş zamanı olan -dır (-dir) anlamında kullanılan bir söz.
 • Uymak, tam gelmek.
 • Bulunmak.
 • Yol açmak.
 • Yitirmek, elinden kaçırmak.
 • Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 • Yetişmek, olgunlaşmak.
 • Bir olayla karşılaşmak, başına kötü bir şey gelmek.
 • Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak.
 • Yaklaşmak, gelip çatmak.
 • Hastalığa yakalanmak, tutulmak.
 • Gerçekleşmek ya da yapılmak.
 • Sıfat-fiil eki almış kelimelerle birlikte başlama, bitirme vb.
 • Bir yerde doğmuş, yaşamış olmak.
 • Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 • Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak.
 • Bir şey, birinin mülkiyetine geçmek.
 • Sarhoş olmak.
 • Hazırlanmak, hazır duruma gelmek.
 • Geçmek, tamamlanmak.

Olma

 • Olmak işi.