Günlük çekim eşlemesi nedir ne demek ?

Bu sayfada kısaca Günlük çekim eşlemesi sözlük anlamı, kelime tanımı ve Günlük çekim eşlemesi ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz.

Günlük çekim eşlemesi hakkında bilgiler

 • Günlük çekimlerin ses ile görüntü kuşaklarının eşlenmesi.

Sinema

 • Herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran veya perde üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işi.
 • Film göstermeye yarayan özel bir makineyle görüntülerin beyaz perdeye yansıtıldığı salon veya yapı.
 • Güzel sanatların dalı olarak yansıtılmaya uygun olan filmleri gerçekleştirme ve yaratma sanatı, beyaz perde, yedinci sanat.

Eşlem

 • Kopya.

Günlük

 • Tütsü için kullanılan bir tür ağaç sakızı.
 • Günü gününe tutulan hatıra, günce, muhtıra.
 • Üzerinden gün geçmiş veya geçecek.
 • Günü gününe tutulan anı yazısı ya da bu yazıları içine alan eser eser, günce.
 • O günkü, o günle ilgili.
 • Her gün yapılan, her gün yayımlanan, her gün çıkan.

Günlük çekimler

 • Bir çalışma gününde çevrilmiş çekimler. (Bu çekimler aynı gün işlemelikte işlenerek iş eşlemi çıkarılır; aynı akşam ya da ertesi sabah görüntülükte incelenir. Böylelikle bir ilk seçim ve ayıklama gerçekleştirilir).

Eşleme

 • Bir oyun çalışmasının son evresinde oyunculuk, dekor, giysi, ışıklama, ses ve görüntü etmenleri gibi tüm öğelerin uyum içinde geliştirilmesi için yapılan çok yönlü bireşim çalışması.
 • Görüntü ile ses kuşakları arasında gerekli bağı anlatır genel terim.
 • Eşleme imleri yardımıyla alıcı ışıtacındaki tarama ile almaç ışıtacındaki tarama arasında tam bir uyuşum sağlama.
 • Eşlemek işi, bağlaşım.
 • Aynı anda ortaya çıkarma; zamanca uyuşturma.
 • Bir sözcüğü, bir kavramı eşdeğerleriyle açıklama: Atatürk, yurdumuzun kurtarıcısı, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmıştı.
 • [Bakınız: senkronizasyon].
 • Ses ile resmin ya film üzerindeki yerleri ya da bunların görüntülük üzerinde işitilme ve görülme zamanlarıyla ilgili durum.
 • ve TV Görüntü ve ses kuşakları arasındaki bağ, senkronizasyon.
 • Bir sesin, ilgili olduğu resimle uyuşumunu sağlama; görüntü ile sesin birlikte, düzgün olarak gitmesi durumu.