Hava bungunluğu olmak nedir ne demek ?

Bu sayfada kısaca Hava bungunluğu olmak sözlük anlamı, kelime tanımı ve Hava bungunluğu olmak ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz.

Hava bungunluğu olmak hakkında bilgiler

 • Yazın hava nemli, sisli olmak: Bugün hava bungunluğu var ; canım sıkılıyor.

Olmak

 • Yetişmek, olgunlaşmak.
 • Sarhoş olmak.
 • Uymak, tam gelmek.
 • bildiren fiilleri oluşturur.
 • Ek fiilin geniş zamanı olan -dır (-dir) anlamında kullanılan bir söz.
 • Bir şeyi elde etmek, edinmek.
 • Bir ad veya sıfatın belirttiği durumu almak.
 • Herhangi bir durumda bulunmak.
 • Yaklaşmak, gelip çatmak.
 • Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 • Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak.
 • Yol açmak.
 • Bir yerde doğmuş, yaşamış olmak.
 • Bir olayla karşılaşmak, başına kötü bir şey gelmek.
 • Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 • Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak.
 • Geçmek, tamamlanmak.
 • Gerçekleşmek ya da yapılmak.
 • Bir şey, birinin mülkiyetine geçmek.
 • Hazırlanmak, hazır duruma gelmek.
 • Sıfat-fiil eki almış kelimelerle birlikte başlama, bitirme vb.
 • Sürdürmek, yürütmek.
 • Bulunmak.
 • Hastalığa yakalanmak, tutulmak.
 • Yitirmek, elinden kaçırmak.
 • Bir kuruluşla, örgütle ilgili bulunmak, mensup olmak.

Bungun

 • Sıkıntılı.

Bung

 • Sıkıntı, keder, gam.

Sisli

 • Üzerine sis inmiş olan, sislenmiş, bulanık.

Hava

 • Müzik parçalarında tür.
 • Gökyüzü.
 • Meteoroloji ile ilgili olayların bütünü.
 • Tarz, üslup.
 • Hava yuvarını oluşturan, bütün canlıların solunumuna yarayan, renksiz, kokusuz, akışkan gaz karışımı.
 • için bir kimsenin durumunu belirten özellik.
 • Canlılar üzerindeki etkisine göre hava yuvarının durumu.
 • Görünüş, davranış, söz vb.
 • Keyif, âlem.
 • Çekicilik.
 • Müzik aletlerinden çıkan ses perdesi.
 • Durum, ortam, çevre, muhit, atmosfer, ambiyans.
 • Çevreyi kuşatan boşluk.
 • Sonuçsuz, anlamsız, boş (durum, davranış, söz).
 • Esinti.