Hava kesesi timpanisi nedir ne demek ?

Bu metinde kısaca Hava kesesi timpanisi sözlük anlamı, kelime tanımı ve Hava kesesi timpanisi ile ilgili bilgiler görebilirsiniz.

Hava kesesi timpanisi hakkında bilgiler

  • Genç atlarda hava keselerinde hava toplanması. Östaki borusundaki nazofarenks deliğinin kapak hareketinden kaynaklanır.

Östaki borusu

  • Burun boşluğu ile orta kulağı birleştiren boru biçimindeki yol, östaki tüpü, östaki.

Timpani

  • Karın şişkinliği.
  • Timpanik.

Hava kesesi

  • Kuşlarda vücudun çeşitli yerlerinde bulunan ve akciğere bağlı olan boşluklar.
  • Balıkların aşağı ve yukarı inip çıkmalarını sağlayan, hava ile dolup boşalan kese.
  • Birçok böcekte trake boruları üzerinde yer almış olan hava dolu şişkinlikler.

Hava keseleri

  • Kanatlılarda vücut ağırlığını artırmadan hacimlerini artırarak ve bazı kemikleri pnömatize ederek uçuşu kolaylaştıran, brochus’lar aracılığıyla akciğerlerle iştirakte olan ve bu nedenle içi hava dolu olan keseler, saksi pnömatisi.

Veteriner

  • Veteriner hekim.