Havanın Formülü Nedir

Havanın Kimyasal Formülü

Hava, tüm canlılar için hayati öneme sahiptir. Hayvanlar, bitkiler ve insanlar havasız bir ortamda yaşayamazlar. Yerküreyi saran gaz kütlesine atmosfer adı verilmektedir. Atmosferdeki hava tabakasının kalınlığı 150 km'dir. Atmosferin diğer adı da hava küredir. Bunun sadece 12km'si canlıların yaşamasına elverişlidir. Yeryüzünden uzaklaştıkça hava tabakasının yoğunluğu azalır. Atmosfer, yerkürenin etrafında adeta düzenleyici ve koruyucu bir örtü şeklindedir.

Havada bulunan gazları üç grupta toplanabilir

-Havada devamlı bulunan ve çoğunlukla miktarları değişmeyen gazlar (azot, oksijen ve diğer asal gazlar)
-Havada devamlı bulunan ve miktarları azalıp çoğalan gazlar (karbondioksit, su buharı, ozon)
-Havada her zaman bulunmayan gazlar (kirleticiler)

Havanın Bileşenleri

azot : % 78.084
oksijen: % 20.9476
argon: %0.934
karbondioksit: %0.0314
neon: % 0.001818
metan: %0.0002
helyum: 0.000524
kripton: %0.000114
hidrojen: %0.00005
xenon: %0.0000087