Sindirim Sistemi,Hayvanlarda Sindirim Sistemi,Omurgalı ve Omurgasız Hayvanlarda sindirim sistemi,


HAYVANLARDA SİNDİRİM SİSTEMİ

                 Hayvanlar aleminde çok çeşitli sindirim sitemi görülür. Bu sindirim sistemi:

·         Hayvanların emriyonik gelişmesine

·         Yaşadıkları ortama

·         Kullandıkları besin çeşitlerine göre farklılık gösterir.

           Ancak türler arasında yapısal farklılıklara rağmen sindirim olayının genel özellikleri değişmez.

1. Omurgasız hayvanlarda sindirim

o      Karada yaşayan omurgasizlar genel olarak besinlerini kendileri arayıp bulur.

o      Suda yaşayan omurgasızlar ise yakınına geldikten sonra alırlar.

o      Süngerlerin besinini mikroskobik canlılar ve küçük organik parçacıklar oluşturur. Bu maddeler su ile birlikte süngerin yarısında bulunan por denilen açıklıktan vücut boşluğuna girer. Vücut bosluğundaki besinler koanosit denilen kamçılı hücrelerde fagositoz ile alınarak hücre içinde sindirilir.

o      Hidra ve planaria gibi sölenterlerde sindirim açıklığı tektir. Bu tip sistemler eksik sindirim sistemi olarak adlandırılır. Bir boşluğa alınan besinler önce hücre dışı sindirimle kısmen sindirilir. Daha sonra komşu hücrelere alınan besinler hücre içinde tamamen sindirilir.

o      Omurgasız hayvanların çoğunda omurgalı hayvanlarda olduğu gibi ağız ile başlayıp anüs ile sonlanan iki açıklı sindirim sistemi bulunur. Bu tip sistemlere ise tamamlanmış sindirim sistemi denir.

 

NOT: Solucanlar içinde ağız ve anüs olmak üzere iki açıklıklı sindirim sistemi yalnız halkalı solucanlarda bulunur.

o      Halkalı solucanlarda sindirim sistemi

        Kaslı yutak+yemek borusu+kursak +taşlık+düz bağirsak+anüs şeklindedir.

o      Son olarak; böceklerde ise, parçalamaya ve çiğnemeye yarayan ağız parçaları vardır.                                Örneğin çekirgelerin ağızlarının ön kısımlarında besinleri parçalamaya yarayan yapılar bulunur.Bu canlılarda sindirim sistemi; kursak, yemek borusu, mide, bağırsak ve anüsten oluşur.

2.Omurgali Hayvanlarda Sindirim

Kuşlarda sindirim sistemi

o      Ağız (Gaga) yutak, yemek borusu, kursak, mide, taşlık, bağırsak, kloak ile son bulur.

o      Gaga=Besin alınır. (Diş yoktur.)

o      Yutak=yemek borusuna iletilir.

o      Yemek borusu=kursağa iletilir.

o      Kursak=besin ıslatılır ve yumuşatılır.

o      Mide=besin kısmen kimyasal sindirime uğrar.

o      Taşlık=mekanik sindirim (diş görevi)

o      Bağırsak = besinler burada kimyasal sindirim ile emilir.

o      Kloak= artıklar dışarı atılır.

Memeli Hayvanlarda sindirim sistemi

o      Etçil memeliler de kesici dişler,

  Otçul memelilerde azı dişi daha fazladır.

o      Etçil memelilerin bağırsakları daha kısa

  Otçul memelilerin bağırsakları uzundur.

o      Otçul memelilerde mide 4 bölümden oluşur.

o      İşkembe , börkenek, kırkbayır, şirden şeklindedir.