Hibritleşme Nedir?
Hibritleşme
Hibritleşme Nasıl Olur


Bir atomda değerlik elektronlarının bulunduğu orbitallerin örtüşerek özdeş yeni orbitaller oluşturması olayına Hibritleşme(melezleşme), oluşan yeni orbitallere de hibrit orbitalleri adı verilir. Örneğin karbon(C)'nun orbital düzeni yazıldığında 1s2 2s2 2p2 şeklindedir. Yani 2 bağ yapıyor görünüyor. Halbuki C'nun bileşiklerinde 4 bağ yaptığı görülür. Dolayısıyla 2s orbitalindeki 1 elektron boş olan p orbitaline geçerek 4 tane eş enerjili orbital oluşturur. Bu olaya hibritleşme denir. Benzer durumlar Mg(magnezyum), Ca(kalsiyum), Al(alüminyum) gibi elementler için de geçerlidir.