Hümoral bağışık yanıt nedir ne demek ?

Bu yazıda kısaca Hümoral bağışık yanıt sözlük anlamı, kelime tanımı ve Hümoral bağışık yanıt ile ilgili bilgiler okuyabilirsiniz.

Hümoral bağışık yanıt hakkında bilgiler

  • Antijenin kan serumunda bulunan çözünebilir antikorla bağlanması, vücudun antijene karşı antikor üreterek cevap vermesiyle karakterize olayların tümü.

Bağış

  • Bağışlanan şey, yardım, hibe, teberru.

Bağışık yanıt

  • Organizmanın yabancı bir makromoleküle, toksine veya bir antijene karşı antikorlar meydana getirmesi, vücudun antijenlere karşı makrofaj, lenfosit, granüllü lökosit, trombosit, mast hücresi, endotelyum ve fibroblastlar tarafından korunması, immün yanıt.

Yanıt

  • Cevap.
  • Canlı organizmaların tedavi veya diğer nedenlerle maruz kaldığı maddelere, durumlara karşı gösterdiği tepkime, reaksiyon.

Bağışık

  • Bazı mikroplara karşı aşı veya doğal yolla direnç kazanmış olan.
  • Herhangi bir ödevin veya yükümlülüğün dışında kalan, muaf.

Hümoral

  • Vücut sıvılarıyla ilgili, vücut sıvılarına ait.