İdiopatik kalsiyum fosfat çöküntüsü nedir ne demek ?

Bu sayfada kısaca İdiopatik kalsiyum fosfat çöküntüsü sözlük anlamı, kelime tanımı ve İdiopatik kalsiyum fosfat çöküntüsü ile ilgili bilgiler görebilirsiniz.

İdiopatik kalsiyum fosfat çöküntüsü hakkında bilgiler

 • Beş-yedi haftalık Danua ırkı köpeklerde.
 • boyun omuru gövdesinde şekil bozukluğu, omur eklemleri arasında, iç organlarda seröz ve sinovyal zarlarda kalsiyum birikiminden kaynaklanan parapleji ve eş güdüm bozukluğuyla belirgin, aynı anneden doğan eniklerin yaklaşık üçte ikisinin etkilendiği otozomal kalıtsal bozukluk.

İdiopati

 • Kapan duygu.
 • Belli bir neden olmaksızın gelişen hastalık hâli; oluş nedeni bilinmeyen herhangi bir hastalık.

Çöküntü

 • Suyun dibine çöken şeyler.
 • sebeplerle ortaya çıkan ekonomik durum, bunalım, kriz, depresyon.
 • Jeolojik bir olay sonunda oluşan toprak çöküklüğü.
 • Çökme.
 • Çoğunluğa ilişkin satın alma gücünün durması, satış değerlerinin düşmesi, çalışma gücünün azalması vb.
 • Çöken şeylerin kalıntısı, enkaz.

İdiopatik

 • Belli bir bozukluğa veya hastalığa bağlı olmayan.
 • Nedeni veya kökeni bilinmeyen.

Veteriner

 • Veteriner hekim.

Kalsiyum

 • Atom numarası 20, atom ağırlığı 40,80, yoğunluğu 1,55 olan, 845 °C'de eriyen, kireç ve alçının birleşimine giren, sarımtırak beyaz bir element (simgesi Ca).