İkinci dünya ülkeleri nedir ne demek ?

Bu yazıda kısaca İkinci dünya ülkeleri sözlük anlamı, kelime tanımı ve İkinci dünya ülkeleri ile ilgili bilgiler okuyabilirsiniz.

İkinci dünya ülkeleri hakkında bilgiler

  • Çin Halk Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile eski Polonya, Macaristan ve Romanya gibi gelişmiş sosyalist ülkeler. karşılığı birinci dünya ülkeleri, üçüncü dünya ülkeleri, dördüncü dünya ülkeleri, gelişmiş ülkeler.

Dördüncü dünya ülkeleri

  • Pazar için çok az üretimin yapıldığı, yaşamlarını genellikle avcılık ve toplayıcılıkla sürdüren ülkeler. karşılığı birinci dünya ülkeleri, ikinci dünya ülkeleri, üçüncü dünya ülkeleri, enaz gelişmiş ülkeler.

Üçüncü dünya ülkeleri

  • Hemen hepsi eski sömürgeler olan, ulusal bağımsızlıklarını kazanmış veya bu uğurda mücadele veren Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleri.

Gelişmiş ülkeler

  • İktisadi kalkınmalarını tamamlamış, üretimin ileri teknolojiyle gerçekleştirildiği, yaşam standardının ve kişi başına gelirin yüksek olduğu ve özellikle sanayileşmiş ülkelerden ülkeler grubu. karşılığı birinci dünya ülkeleri.

Birinci dünya ülkeleri

  • Amerika, Japonya, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya gibi gelişmiş kapitalist ülkeler. karşılığı ikinci dünya ülkeleri, üçüncü dünya ülkeleri, dördüncü dünya ülkeleri.

İktisat

  • Ekonomi.
  • Tutum.