İkinci sınıf elektrot nedir ne demek ?

Bu yazıda kısaca İkinci sınıf elektrot sözlük anlamı, kelime tanımı ve İkinci sınıf elektrot ile ilgili bilgiler okuyabilirsiniz.

İkinci sınıf elektrot hakkında bilgiler

 • Potansiyeli, elektrotun metalinden türeyen bir katyon ile az çözünen türler veya kompleksler oluşturan bir anyonun derişiminin (daha doğrusu aktivitesinin) logaritmasıyla orantılı olan bir metalik elektrot.

İkinci sınıf

 • Değeri düşük, değersiz, sıradan.
 • Öğretim kurumlarında ikinci yıl.

Elektrot

 • Bir elektrolitin içine daldırılan, artısına anot, eksisine katot denilen iki iletken çubuktan her biri.

Kimya

 • Üstün özellikler taşıyan çok değerli şey.
 • Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini, çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim.
 • Uyum.

Elektro

 • Elektrokardiyografi.
 • Elektrikle ilgili.

İkinci

 • Değer ve kalitece birinciden sonra gelen.
 • Sırada önem bakımından birinciden sonra gelen.
 • İki sayısının sıra sıfatı.
 • Birinciden sonra gelen kimse kimse veya nesne. Yeni, bir başka.