İkincil bağışık yanıt nedir ne demek ?

Bu metinde kısaca İkincil bağışık yanıt sözlük anlamı, kelime tanımı ve İkincil bağışık yanıt ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz.

İkincil bağışık yanıt hakkında bilgiler

  • İlk antijen uyarımıyla oluşan birincil yanıttan sonra, ikinci kez aynı antijenle karşılaşma durumunda, birincil cevaba göre daha çabuk ve daha yüksek düzeyde oluşan bağışık yanıt.

Bağışık yanıt

  • Organizmanın yabancı bir makromoleküle, toksine veya bir antijene karşı antikorlar meydana getirmesi, vücudun antijenlere karşı makrofaj, lenfosit, granüllü lökosit, trombosit, mast hücresi, endotelyum ve fibroblastlar tarafından korunması, immün yanıt.

İkincil

  • Sırada önem bakımından ikinci derecede olan, tali, sekunder.

İkinci

  • Birinciden sonra gelen kimse kimse veya nesne. Yeni, bir başka.
  • Sırada önem bakımından birinciden sonra gelen.
  • İki sayısının sıra sıfatı.
  • Değer ve kalitece birinciden sonra gelen.

Bağışık

  • Herhangi bir ödevin veya yükümlülüğün dışında kalan, muaf.
  • Bazı mikroplara karşı aşı veya doğal yolla direnç kazanmış olan.

Bağış

  • Bağışlanan şey, yardım, hibe, teberru.