İkincil odun boruları nedir ne demek ?

Bu metinde kısaca İkincil odun boruları sözlük anlamı, kelime tanımı ve İkincil odun boruları ile ilgili bilgiler okuyabilirsiniz.

İkincil odun boruları hakkında bilgiler

  • Vasküler kambiyumun stelenin içine doğru oluşturduğu ikincil doku. Sekonder odun boruları, sekonder ksilem.

Odun boruları

  • Bitkilerde çeşitli hücre tiplerinden oluşan, su iletimi ve destek görevini yapan doku, ksilem.
  • Bitkilerde trakea ve trakeit başta olmak üzere çeşitli hücre tiplerinden oluşan, su iletimi ve destek görevini yapan doku. Ksilem.

İkincil

  • Sırada önem bakımından ikinci derecede olan, tali, sekunder.

Biyoloji

  • Bitki ve hayvanların köken, dağılım, yapı, gelişim, büyüme ve üremelerini inceleyen bilim dalı, dirim bilimi.

Borular

  • Sivas ilinde, İmranlı ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

Vasküler kambiyum

  • İkincil odun borusu ve sekonder floemi oluşturan lateral meristemler.