İlk öğretim kurumları nedir ne demek ?

Bu yazıda kısaca İlk öğretim kurumları sözlük anlamı, kelime tanımı ve İlk öğretim kurumları ile ilgili bilgiler okuyabilirsiniz.

İlk öğretim kurumları hakkında bilgiler

 • İlk öğrenimi gerçekleştirmek amacıyla açılan ve aynı amaçla görevlendirilen kurumlara verilen genel ad. İlkokullar, bütünleyici kurslar, anaokulları gibi.

Kurum

 • Kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, gösteriş, azamet, tekebbür.
 • Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is.
 • Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren, genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik, müessese.

Öğretim

 • Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme işi.
 • Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim.

Öğret

 • Saç örgüsü.

Öğreti

 • Birbirine bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği, meslek.
 • Belli bir görüşe dayalı çalışma anlayışının bütünü.
 • Bilimde, felsefede bir görüşü bir sistem içinde belli bir anlayışa, düşünceye dayalı olarak oluşturan ilke ve dogmalar bütünü, doktrin.
 • Toplumda herhangi bir alanda çığır açan bir düşünce adamının ortaya koyduğu görüşler, ilkeler bütünü, doktrin.

Eğitim

 • Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye.
 • Eğitim bilimi.