Havuz Problemleri
Havuz problemleri ve çözümleri
İşçi Havuz problemleri

Soru 1.

Elif bir işin   2/5 ini  8 saatte, Nuri aynı işin 1/3 ünü 10 saatte bitirebiliyor. İkisi birlikte aynı işi kaç saatte bitirebilir?

Çözüm:

Elif  2/5 ini 8 saatte yapıyorsa  tamamını 8 . 5/2 = 20  saatte yapar.

Nuri 1/3 ünü 10 saatte yapıyorsa tamamını 10 . 3 = 30  saatte yapar.

İkisi birlikte x saatte yapabiliyorsa

İşçi Havuz Problemleri Çözümlü Örnekler


Soru 2.

Makineyle 8 dakikada yapılan bir iş, elle 24 dakikada yapılmaktadır. Bir işçi bu işi yapmaya önce makineyle başlayarak 6 dakika çalışmış, sonra elle devam ederek işi tamamlamıştır.

Buna göre, işçi elle kaç dakika çalışmıştır?

Çözüm:

Makine ---> 8 dakikada
Elle ---> 24 dakikada

Makina 6 dakika çalıştığına göre, yapılan iş = 6/8 = 3/4

Kalan iş = 1-3/4 = 1/4

Tamamını elle 24 dakikada yaparsa  1/4 ünü elle x dakikada yapar.


Soru 3.

İki musluktan biri boş bir havuzu 9 saatte, diğeri ise 15 saatte doldurabilmektedir. Musluklardan biri diğerinden saatte 12 litre daha fazla su akıttığına göre, havuzun hacmi kaç litredir?

Çözüm:

Havuz 45 . x litrelik olursa birinci musluk saatte 5x litre,
ikinci musluk saatte 3x litre su akıtır.
Biri diğerinden  saatte 12 litre daha fazla su akıtmış olur.

2x = 12
 x = 6

Havuz 45 . 6 = 270  litrelik bulunur.


Soru 4.

Boş bir havuzu A musluğu tek başına 20 saatte doldurmaktadır. B musluğu ise aynı havuzun dolusunu 10 saatte boşaltmaktadır.

Havuzun 3/4 ü dolu iken musluklar birlikte açılırsa havuz kaç saatte boşalır?

Çözüm:

Yapılan iş havuzun dolu kısmının boşalması olduğundan boşaltan musluk (+), dolduran musluk (_) alınırsa;

İşçi Havuz Problemleri Çözümlü Örnekler