İşlenmiş soya küspesi nedir ne demek ?

Bu yazıda kısaca İşlenmiş soya küspesi sözlük anlamı, kelime tanımı ve İşlenmiş soya küspesi ile ilgili bilgiler görebilirsiniz.

İşlenmiş soya küspesi hakkında bilgiler

  • Öğütülüp çözücülerde özütlenmiş soya küspesinin basınç altında pişirilmesiyle veya buharlı sıkıştırmayla konik deliklerden geçirilmek suretiyle elde edilen, protein içeriğine göre adlandırılıp satılması ve en çok % 7 ham selüloz içermesi gereken bir ürün.

Buharlı sıkıştırma

  • Tahılların besleyici değerini artırmak amacıyla buharla ısıtılarak yumuşatılması, öğütülüp basınç altında burgulu çelik borudan geçirilmesi.

Veteriner

  • Veteriner hekim.

Soya küspesi

  • Soya tanelerinden yağın alınmasıyla geride kalan, protein ve lizin bakımından zengin, metiyonin bakımından fakir, biyolojik değerliliği yüksek yem maddesi.

Ham selüloz

  • Yem örneğinin asit ve alkalilerde kaynatıldıktan sonra geriye kalan protein, yağ ve azotsuz öz maddelerden arındırılmış kısmı.
  • Sindirimin düzenli olması için değişik rasyonlarda değişik oranlarda olması gereken, selüloz, hemiselüloz, lignin ve pektin içeren kompleks karbonhidratlar, lifli maddeler, bitki hücre duvarının bileşeni, yapısal karbonhidrat, HS.

Küspe

  • Özü alınmış meyvelerin kalan bölümü.
  • Hayvan yemi, yakacak ve gübre olarak kullanılan, yağı veya suyu çıkarılmış her türlü yağlı tohum ve bitki artığı.