İspanyolların Cid Destanı

İspanyolların Cid Destanı Hakkında Bilgi

İspanyolların ulusal kahramanı Rodrigo'nun 11. yüzyılda Araplarla mücadelesini anlatan destandır.

2. yüzyılın ortalarında oluştuğu sanılan destan, İspanya’nın ulusal kahramanı Rodrigo (Ruy) Diaz ve Vivar’ın (1043-1099) yaşamını konu alır. Cid el Campeador (Savaşçı Cid) diye anılan kahraman, Mağribilere karşı savaşlarda kendini göstermiş bir kişidir.

Üç bölümden oluşan destanın başlıca kişileri, tarihsel gerçeklere bağlı kalınarak betimlenir.

Orta Çağ’ın en önemli destanlarından biri olan Cid, ahlak değerlerini yücelten üstün şiirsel ve estetik nitelikleriyle dikkati çeker. Betimleme gerçekçi ve canlıdır.

Zamanında büyük yankı uyandıran destan, uzunca bir süre unutulduktan sonra 18. yüzyılda yeniden keşfedildi. Cid’in kişiliği, Avrupa edebiyatında, özellikle Guillén de Castro, Corneille, Lope de Vega gibi yazarların sahne yapıtlarında varlığını sürdürdü.