İz bırakarak iyileşme nedir ne demek ?

Bu metinde kısaca İz bırakarak iyileşme sözlük anlamı, kelime tanımı ve İz bırakarak iyileşme ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz.

İz bırakarak iyileşme hakkında bilgiler

 • İkinci derece iyileşme.

Derece

 • Başarı gösterme.
 • Denli, kadar.
 • Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe.
 • Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim.
 • Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri.
 • Sıcaklıkölçer.
 • Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi.

İkinci derece iyileşme

 • Yaralanmadan veya ameliyattan sonra iz bırakarak iyileşme, ikincil yara iyileşmesi, granülasyonla iyileşme, per sekundem intensiyonem, iz bırakarak iyileşme. Yaranın kenarlarının birbirinden uzak olduğu, yara dudaklarında kasılmanın olmadığı ve granülasyon dokusuyla tabandan itibaren doldurulması gereken alanın bulunduğu yara iyileşme biçimidir.

İkinci

 • Sırada önem bakımından birinciden sonra gelen.
 • İki sayısının sıra sıfatı.
 • Değer ve kalitece birinciden sonra gelen.
 • Birinciden sonra gelen kimse kimse veya nesne. Yeni, bir başka.

Veteriner

 • Veteriner hekim.

İyileşme

 • İyileşmek işi.