Küpün Alanı Ve Hacmi

Küpün Alanı Ve Hacmi nedir
Küpün Alanı nedir
Küpün  Hacmi nedir

Küpün Alanı Ve Hacmi

Küpün alanı
Taban alanı; Ta=a²
Yanal alanı; Ya=Ç.h , Ya=4.a²

Not: Küpün yanal alanı bir ayrıtının karesinin 4 katına eşittir.
Bütün alan, A=6.a² Küpün bütün alanı bir ayrıtının karesinin 6 katına eşittir.

Küpün hacmi
V=Ta.h , V=a².a , V=a³
Küpün hacmi,bir ayrıtının küpüne eşittir.

Küpün hacmi nasıl bulunur

KÜP'ÜN HACMİ:
H = a.a.a
(a küpün bir kenarının uzunluğu)
(küp şeker)
örnek: Bir ayrıtının uzunluğu 5cm olan küpün hacmini bulunuz.
H= 5.5.5= 125cmküp

KÜP Resimleri

Küpün Alanı ve Hacmi

Küpün Alanı ve Hacmi

Küpün Alanı ve Hacmi

Küpün Alanı ve Hacmi

Küpün Alanı ve Hacmi

Küpün Alanı ve Hacmi

Küpün Alanı ve Hacmi

Küpün Alanı ve Hacmi

Küpün Alanı ve Hacmi

Küpün Alanı ve Hacmi