Kalıcı gözbebeği zarı nedir ne demek ?

Bu metinde kısaca Kalıcı gözbebeği zarı sözlük anlamı, kelime tanımı ve Kalıcı gözbebeği zarı ile ilgili bilgiler okuyabilirsiniz.

Kalıcı gözbebeği zarı hakkında bilgiler

  • Gözbebeğinde tunica vasculosa lentis’in damar içermeyen, kısa, iplik benzeri kalıntılarından oluşan zar, persiste pupiller zar.

Persiste pupiller zar

  • Kalıcı gözbebeği zarı.

Veteriner

  • Veteriner hekim.

Kalıntılar

  • Öneli gelmiş ve bitmiş olduğu halde ödenmemiş olan borç artıkları.

Kalıcı

  • Her zaman geçerliğini sürdürecek olan.
  • Sürekli, geçici karşıtı.
  • Bir süre için belli bir yerde kalan, konuk, gidici karşıtı.

Gözbebeği

  • İriste, içinden görüntüyü doğuran ışınımların geçtiği, değişken açıklık.