Kalitatif karakterler nedir ne demek ?

Bu yazıda kısaca Kalitatif karakterler sözlük anlamı, kelime tanımı ve Kalitatif karakterler ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz.

Kalitatif karakterler hakkında bilgiler

 • Niteleme yoluyla tanımlanabilen, bir veya birkaç lokusta birkaç allel tarafından kontrol edilen ve çevresel koşullardan hiç etkilenmeyen veya çok az etkilenen, renk ve biçim gibi dış görünüşle ilgili özellikler, nitel karakterler.

Veteriner

 • Veteriner hekim.

Etkilenme

 • Etkilenmek işi.

Nitel karakterler

 • Kalitatif karakterler.

Karakter

 • Ayırt edici nitelik.
 • Bireyin kendi kendine egemen olmasını, kendi kendisiyle uyum içinde bulunmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı, sağlam kalabilmesini sağlayan özellikler bütünü.
 • Bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen, üstün ana özellik, öz yapı, ıra, seciye.
 • Basımda harf türü.
 • Bir kimsenin veya bir insan grubunun tutumu, duygulanma ve davranış biçimi.
 • Bir eserde duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse.

Kalitatif

 • Nitel.
 • Kaliteye ait, niteliğe ilişkin olan.