Kalsiyum fosfor oranı nedir ne demek ?

Bu yazıda kısaca Kalsiyum fosfor oranı sözlük anlamı, kelime tanımı ve Kalsiyum fosfor oranı ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz.

Kalsiyum fosfor oranı hakkında bilgiler

  • Rasyonlar için genellikle bir veya iki kısım kalsiyuma karşı bir kısım fosfor bulunması ideal sayılan, her iki mineralin de yeterli miktarlarda yararlanılabilir olmaları koşuluyla, birinin büyük miktarda eksik veya fazla olması durumunda, diğeri yeterli miktarda bulunsa bile çeşitli hastalık durumlarına neden olacağını belirten bir oran.

Çeşitli

  • Çeşidi çok olan, türlü, mütenevvi.

Kalsiyum

  • Atom numarası 20, atom ağırlığı 40,80, yoğunluğu 1,55 olan, 845 °C'de eriyen, kireç ve alçının birleşimine giren, sarımtırak beyaz bir element (simgesi Ca).

Belirten

  • Tamlayan.

Hastalık

  • Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk.
  • Ruh sağlığının bozulması durumu.
  • Aşırı düşkünlük, tutku.
  • Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı.

Veteriner

  • Veteriner hekim.