Kanda Sedimantasyon Yüksekliği Belirtileri Nelerdir


Sesimentasyon hızı vücuttaki inflamasyonu enflamasyonu göstermek için sıklıkla kullanılan bir kan testidir.Eğer tekrarlanan kan analizleriniz ya da rutin sağlık taramalarınızın herhangi birinde sedimantasyon hızınız saatte 50'nin, hele hele 100'ün üzerindeyse bu önemli bir sağlık probleminin işareti olabilir.Eğer 2 ay ara ile yapılan kan tahlillerinizde sedimantasyon hızı 30'un üzerinde bulunuyorsa, bu durumu ciddiye almak gerekiyor.

Kanda yapılan sedimantasyon ölçüm incelemelerinde asıl bakılan durum kanda yer alan alyuvarlarda oluşan çökme hızının ölçümüdür.

ESR olarak tabir edilen Alyuvar Çökme Hızı hekimlere çeşitli hastalıklara tanı koyabilmeleri için yardımcı olmaktadır.Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) değerlerinin normallerin dışında seyretmesi bir hastalığın seyrettiğine işatret eder ancak hangi hastalığın olduğunu belirlelemde tek başına yardımcı olamaz.


Kanda Sedimantasyon Yüksekliği Belirtileri