Karşılaştırmalı durağan denge çözümlemesi nedir ne demek ?

Bu yazıda kısaca Karşılaştırmalı durağan denge çözümlemesi sözlük anlamı, kelime tanımı ve Karşılaştırmalı durağan denge çözümlemesi ile ilgili bilgiler okuyabilirsiniz.

Karşılaştırmalı durağan denge çözümlemesi hakkında bilgiler

 • İki ayrı zamandaki denge durumlarının karşılaştırıldığı çözümleme yöntemi.

Durağan denge çözümlemesi

 • Herhangi bir nedenle bozulan bir iktisadi dengenin yönünü ve niteliğini belirlemeye yönelik olarak zaman boyutundan bağımsız biçimde yapılan çözümleme. karşılığı devingen denge çözümlemesi.

Durağan

 • Yerini değiştirmeyen, yerli, hareketsiz, sabit.
 • Akışmaz.
 • Sinop iline bağlı ilçelerden biri.
 • Etkin olmayan, gelişmemiş.

Denge

 • Siyasi güçlerin, yetkilerin birbirini sınırlayacak biçimde dağıtılması.
 • Birbirini ortadan kaldıran güçlerin sonucu olan durma hâli.
 • Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene, balans.
 • Zihinsel ve duygusal uyum, istikrar.
 • Ekonomik hayatın uyumlu düzeni.

İktisat

 • Ekonomi.
 • Tutum.

Çözümleme

 • Bir özdeğin kimyasal bileşimini nitel ve nicel olarak belirleme.
 • Çözümlemek işi.
 • Erey ve yakınsama olgularını dört işleme katarak işlev, türev, tümlev, dizi ve derneyleri inceleyen uzbilim dalı. Anlamdaş. uzbilimsel çözümleme.
 • inceleme, irdeleme.
 • Bir tümceyi, bir dizeyi, anlaşılması güç bir sözü birimlerine ayırarak açıklama.
 • Bir metni belirli yöntemlere bağlı kalarak gözden geçirme, tahlil.
 • Kelimenin kökünü bulup eklerini gösterme.
 • Bir söylemi meydana getiren kelimelerin çeşidini ve cümledeki rollerini belirtme işi. Çözümleme ya gramerin verdiği değerlere göre (GRAMATİKAL ÇÖZÜMLEME, An. grammatical), ya kelimelerin karşılıklı ilgi ve durumlarına göre (SÖZDİZIMCE ÇÖZÜMLEME, An. syntaxique) veya mantıkça çıkarılan hükümlere göre (MANTIKÇA ÇÖZÜMLEME, An. logique) olur.
 • (Yapısal ruhbilim) Anlık süreçlerini oluşturan temel öğeleri içebakış yolu ile ana öğelerine ayırma.
 • Bir bütünü oluşturan parçaları bilimsel bir amaçla birbirinden ayırma işi.
 • Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede veya gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılmak yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi.
 • Karmaşık bir bütünü, yapısını anlamak amacıyla parçalarına, öğelerine, birleşenlerine ayırma.
 • Tahlil etime, inceleme.
 • Bir yapının, bir dizge bileşenlerinin, niteliğini ya da niceliğini anlamak için yapılan işlem.
 • Öykü, roman ve öbür türlerde, insan duygularını inceden inceye belirtme.
 • Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede ya da gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılması yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi.
 • Bir özdeğin kimyasal bileşimini bulma.
 • Bir dizgeyi, onu oluşturan altdizgelere ayırıp bunlar arasındaki işlevsel ilişkileri araştırarak inceleme, bu yolla dizgeyi tanımaya çalışma yöntemi, bk. dizge çözümleme.
 • Bir maddenin birleşimindeki yalın cisimlerin niteliğini veya niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz. 7. mat. Bir sayıyı onluk ve birliklerine ayırıp yazma.
 • Gözlem sonuçları ya da verileri uygun bir biçimde düzenleyerek yine uygun işlemler aracılığıyla anlamlandırma ve onlardan sonuçlar çıkarma. 2 Bireşik bir öğenin bileşenlerine ayrılması, bk. bireşim.
 • Öğretimde bir konunun ya da birimin (ünite) bölümleri üzerinde ayrı ayrı durarak çalışma.
 • Bir sorunu bir dizi daha ilkel soruna indirgeme.
 • Bir cümledeki kelimelerin hangi kelime türünden olduklarını veya özne, tümleç, yüklem görevlerinden hangisinde bulunduklarını belirtme, tahlil.