Karşılaştırmalı üstünlükler kuramı nedir ne demek ?

Bu sayfada kısaca Karşılaştırmalı üstünlükler kuramı sözlük anlamı, kelime tanımı ve Karşılaştırmalı üstünlükler kuramı ile ilgili bilgiler okuyabilirsiniz.

Karşılaştırmalı üstünlükler kuramı hakkında bilgiler

  • İki ülke, iki mal, takas ekonomisi, ölçeğe göre sabit getiri, tam işlendirme, tam rekabet, taşıma maliyetlerinin sıfır, istem ve teknolojinin veri olduğu, emeğin ülke içinde tam akışkan ülkeler arasında ise akışkan olmadığı ve serbest ticaret varsayımları altında; bir ülke diğerine göre iki malı da yüksek maliyetle üretse bile hangi malı göreli olarak daha düşük emek maliyetiyle üretiyorsa o malın üretiminde uzmanlaşarak dışsatımını, göreli olarak daha yüksek emek maliyetiyle ürettiği malın ise dışalımını yapması durumunda, dış ticarete katılan iki tarafın da kazançlı çıkacağını ileri süren ve David Ricardo tarafından geliştirilen dış ticaret kuramı.

Karşılaştırmalı

  • Karşılaştırma yolu ile yapılan, mukayeseli.

Karşılaştırma

  • Kişi ve nesnelerin benzer veya aynı yanlarını incelemek için kıyaslama, mukayese.

İktisat

  • Tutum.
  • Ekonomi.

Üstün

  • Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan.
  • Arap harfli metinlerde bir ünsüzün a, e seslerinden biriyle okunacağını gösteren işaret, fetha.
  • Birine veya bir şeye göre nitelik bakımından daha yüksek, daha elverişli olan, faik.

Üstünlük

  • Üstün olma durumu, faikiyet, rüçhan, avantaj.