Karşılığı para olarak alınmıştır nedir ne demek ?

Bu sayfada kısaca Karşılığı para olarak alınmıştır sözlük anlamı, kelime tanımı ve Karşılığı para olarak alınmıştır ile ilgili bilgiler okuyabilirsiniz.

Karşılığı para olarak alınmıştır hakkında bilgiler

 • Bilinen değerleri karşılığında para alınan belgitlerin aktarımlarına yazılan deyim.

Maliye

 • Devlet gelir ve giderlerini yöneten kuruluş.
 • Kamu ile ilgili işlerin yürütülmesi için gerekli gelirleri ve harcanan paraları düzenleyen kuralların bütünü.
 • Konusu bu kuralları incelemek olan bilim dalı.

Bilinen

 • Değeri belli olan (nicelik), bilindik, malum.

Karşı

 • Karşıt, zıt, muhalif.
 • Karşılık olarak, mukabil.
 • İçin, hakkında.
 • Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı.
 • Ön, kat, huzur.
 • Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi.
 • Bulunan yere göre önde, ileride olan.
 • Yüzünü bir şeye doğru çevirerek.
 • -e doğru.

Aktarım

 • Psikoterapide hastanın terapiste ruhsal yapısı üzerinde etkili olmuş deneyim ve ilişkilerini aktarması.
 • Aktarma işi, nakil.

Olarak

 • Diye, yerine.