Kentsel toprak düzenleme satışı nedir ne demek ?

Bu metinde kısaca Kentsel toprak düzenleme satışı sözlük anlamı, kelime tanımı ve Kentsel toprak düzenleme satışı ile ilgili bilgiler görebilirsiniz.

Kentsel toprak düzenleme satışı hakkında bilgiler

 • Kentsel toprak ederinin yükselmesine engel olmak üzere, kamu kuruluşlarının, ellerindeki taşınmazlardan bir bölümünü, gereksinme duyanlara, toplumsal amaçlarla ve çok ucuza satarak, onların, toprak vurgunculuğunun olumsuz etkilerinden kurtulmalarını sağlamaları.

Düzenleme

 • Belirli sesler, çalgılar veya topluluklar için yazılmış bir eserin, başka sesler, çalgılar veya topluluklar tarafından söylenip çalınabilmesi için o eserde yapılmış olan değişiklik, aranjman.
 • Belirli bir düzene göre bir araya getirilmiş olan nesne, aranjman.
 • Düzenlemek işi, tertip, organizasyon.
 • Yayımlanan mevzuatın derlenip toplanması ve mevzuatta yapılmış olan değişikliklerin ilgili ana mevzuata işlenmesi, kodifikasyon.
 • Düzene koyma, kodifikasyon, regülasyon.

Şehir

 • Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi, hizmet veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan, genel olarak tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı, kent, site.

Kentsel

 • Kentle ilgili, şehirle ilgili.

Kentsel toprak

 • Kent ve kasabalarda, yapı yapmaya ayrılmış ve kent yönetiminin sunduğu kolaylık ve donanımlardan yararlanılabilecek yerey.

Düzen

 • Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
 • Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
 • Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
 • Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
 • Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
 • Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri.
 • Bez dokuma tezgâhı.
 • Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
 • Yerleştirme, tertip.
 • Dolap, hile.
 • Alet edevat takımı.