Kimyasal olarak düzenlenen iyon kanalları nedir ne demek ?

Bu metinde kısaca Kimyasal olarak düzenlenen iyon kanalları sözlük anlamı, kelime tanımı ve Kimyasal olarak düzenlenen iyon kanalları ile ilgili bilgiler okuyabilirsiniz.

Kimyasal olarak düzenlenen iyon kanalları hakkında bilgiler

 • İyon kanalları gibi hizmet eden hücre zarlarındaki integral proteinler. Özgün bir madde kendine özgü almaçlar bağlandığında protein kanallarının biçimi değişir ve iyon kanalları açılır ve iyonlar zarın bir yanından diğer yanına doğru hareket eder.

Olarak

 • Diye, yerine.

Düze

 • Doz.

Kanal

 • Tahtanın liflerine dik yönde açılan kırlangıç kuyruğu biçimli girinti.
 • araçlarla iletişimi sağlayan yol, hat.
 • İçinden damar, sinir veya bir sıvı geçen yol.
 • İki kıyı arasındaki dar ve derin deniz.
 • Bazı bölgeleri sulamak, kurutmak amacıyla veya gemilerin işlemesine elverişli, insan eliyle açılmış su yolu.
 • Telefon, telgraf, radyo, televizyon vb.

Veteriner

 • Veteriner hekim.

Düzen

 • Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
 • Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
 • Yerleştirme, tertip.
 • Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
 • Alet edevat takımı.
 • Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
 • Bez dokuma tezgâhı.
 • Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
 • Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri.
 • Dolap, hile.
 • Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.