Köpeklerin granülositopati sendromu nedir ne demek ?

Bu metinde kısaca Köpeklerin granülositopati sendromu sözlük anlamı, kelime tanımı ve Köpeklerin granülositopati sendromu ile ilgili bilgiler görebilirsiniz.

Köpeklerin granülositopati sendromu hakkında bilgiler

  • Köpeklerde nötrofil lökositlerin bakterisidal görevlerindeki yetersizlik, nötrofili ve tekrarlayan enfeksiyonlarla belirgin, özellikle İrlanda Setter ırkında görülen, kalıtsal hastalık.

Kalıtsal hastalık

  • Ebeveynlerden evlatlarına genetik olarak aktarılan hastalık.

Granülositopati

  • Granülosit serisindeki hücrelerin herhangi bir bozuluğu.

Granülosit

  • Sitoplazmalarında yaygın granüller bulunan nötrofil, eozinofil ve bazofil lökositler.

Veteriner

  • Veteriner hekim.

Nötrofil lökosit

  • Bir loplu akyuvar tipi olup sitoplazmâsında nötrofil tanecikler ile 3-4 loplu bir çekirdek bulunur.
  • Kanda akyuvarların % 60-70 kadarını oluşturan, sitoplazmasında pembeye boyanabilen küçük granüller içeren, fagositozda ve yangıda görevli, olgunluk derecesine göre bir veya birkaç parçalı çekirdeği bulunan akyuvar, polimorfnükleer lökosit.
  • Fagositoz yapan, loplu çekirdekli, granüllü beyaz kan hücresi.