Münazara nedir

Münazara ne demektir, Münazara nedir, Münazara anlamı, münazara konuları, münazara ödevi, münazaranın anlamı

Münazaranın Tanımı

Münazara bir konuda karşıt görüşleri savunan takımların fikirlerini çarpıştırdıkları bir tartışma platformudur.

Münazara iki ana bölümden oluşur.
İlk bölüm konuyu başlatan kişilerden meydana gelen konuşma bölümüdür.
Konuşma bölümünde konuyu olumlu ya da olumsuz olarak savunan tartışmaclar yer alır. Bu bölüm için her iki gruptan seçilen yani konuyu olumlu veya olumsuz savunan 2 veya 4 kişi seçilir.
Bu bölümün birinci konuşmacısı ilk grubun olumlu düşüncesini savunan ilk tartışmacıdır.
Daha sonra ikinci grupta olumsuz düşünceyi savunan birinci konuşmacıyla münazaraya devam edilir.
En sonda üçüncü ve dördüncü kişilerin konuşmalarıyla bu bölüm biter.

Münazarada son bölümü ise savunma bölümü oluşturur. Savunma bölümünde her iki gruptan konuyu en iyi biçimde ve etkili savunabilecek iki konuşmacı seçilir. Seçilen bu kişiler konuyu bir sonuca bağlayacak konuşmacılardır.

Münazaralarda hakemlerin (jüri) konuyu en iyi şekilde savunanı belirlemede şu hususlara dikkat etmesi gerekmektedir.
*Tartışmacıların konuyu açma, genişletme, örnekleme ve toparlama yeteneklerinin ölçülmesi,
*Tartışmacıların tonlaması, vurgulama ve konuyu metne bakmadan sunuşunun göz önüne alınması ve ölçülmesi,
*Tartışmacıların sözcükleri doğru bir şekilde kullanması, anlatım biçimlerinin ve cümle kuruluşlarının değerlendirilmesi,
*Tartışmacıların beden dilini doğru bir şekilde kullanıp kullanmadıkların değerlendirilmesi.

 

Önemli
Münazaralarda asıl amaç; seçilen konunun doğru ya da yanlış olması değil, düşüncesini en iyi biçimde savunan grubu seçmektir. Buradaki amaç ise karşı taraftaki grubu konuşma yeteneği ile yenmektir.

ÖRNEK MÜNAZARA KONULARI

Ülkenin hızlı kalkınmasını sağlayan kamu sektörü müdür, özel sektör mü?

Çocuk eğitiminde çevre mi, aile mi etkilidir?

Atomun bulunması insanlık için yararlı mı, zararlı mı olmuştur?

Bir toplumun gelişmesinde sinema mı, tiyatro mu etkilidir?

Savaşlar yapıcı mıdır, yıkıcı mıdır?

Ülkenin kalkınmasında tarım mı, sanayi mi önde tutulmalıdır?

Ailede kadın çalışmalı mı, çalışmamalı mı?

İnsan mı doğaya, doğa mı insana hâkimdir?

İnsana suç işleten kendisi midir, toplum mu?

Ülkeyi kalkındıracak olan para mıdır, eğitim midir?

Televizyon arkadaş ve aileler arasındaki ilişkiyi bozmuştur. Buna katılıyor musunuz?

Nerede yaşamayı tercih ederdiniz? Şehirde mi yoksa, köyde mi?

Devlet toplu taşıma araçlarını mı yenilemeli mi, yoksa daha güzel yollar mı yapmalı?

Çocuklar için köyde yaşamak şehirde yaşamaktan daha iyidir? Buna katılıyor musunuz?

Öğrenciler okurken çalışmalı mı? Buna katılıyor musunuz?

İnsanlar bazen sevmedikleri şeyleri de yapmalılar. Buna katılıyor musunuz?

 

Televizyon, gazeteler ve dergiler meşhurların özel hayatlarına çok fazla yer veriyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Bazıları dünyaya insanlar tarafından zarar verildiğini düşünüyorlar. Buna katılıyor musunuz?

Bazı insanlar hayatlarını hep aynı yerde geçirirler bazıları da daha iyi iş için, ortam için, ev için hatta hava için değişiklerde yaşarlar. Siz hangisini tercih edersiniz?

Münazara nedir?

Münazara nedir?