müzeler haftası ile ilgili şiirler


Müzeler

Ayasofya, Topkapı
Bir hazine, bir servet,
Dolmabahçe Sarayı
Dolaşılmalı elbet.

Soluruz nefes nefes
Geçmişi, geleceği,
Daha neler neler var
İnsanın göreceği.

Tarihi öğreniriz
Ne hoş olur gezmesi,
Sanata doyuruyor
Resim Heykel Müzesi.

İsmail Malatya


Müzeler haftası ile ilgili şiir


Müzelik Şiir

   * Yürüyen heykellerle aynı müzedeyim ben
   * Konuşan mumyalara kimden söz edeyim ben
   * Fikren işkencedeyim, ruhen cezadayım ben

   * Korkaklığın sükûtu kol geziyor her yerde
   * Sanki tek başımayım, tek kişilik mahşerde.

   * Putların gölgesinde dans eder akbabalar
   * Söz sokakta dolaşır, öz zindanda çabalar
   * Atılan ucuz safra selâmlar, merhabalar

   * En temiz topraklara gül eksem mantar biter
   * Yollar sırat köprüsü, durmak düşmekten beter.

   * Kaybettim mesafeyi, zamandan uzaklaştım
   * Sevgi diye sarıldım, isyanla kucaklaştım
   * Ne kendimden kurtuldum, ne kendime yaklaştım

   * Toprağın üstü mezar, zevke dalmış ölüler
   * Can sıkmaya yetiyor canlı kalmış ölüler.

   * Fuhuş yuvası sanki en görkemli binalar
   * Çamur evlât doğurur taş yürekli analar
   * Resmen hak tevzi eder hakkı boğan canavar

   * Koşanlar, yarışanlar.. dehşet ötesi dehşet
   * Akıl karaya vurdu, gırtlağı geçti vahşet.

   * Meydanlar tıklım tıklım, caddeler salkım-saçak
   * Kölelik histerisi yayılmış köşe-bucak
   * Elli tane hokkabaz, elli milyon oyuncak

 

   * Müdür ve müdüriçe müzenin bekçileri
   * Aferine çalışır düzenin bekçileri.

   * Mülkü kazanan ayrı, tasarruf eden ayrı
   * Hisseler neden farklı, hak, hukuk neden ayrı?
   * Hasta yaşar deniyor, baş ile beden ayrı

   * Mantık yürütmek yasak, itiraz eylemek suç
   * Neşe-eğlence cinnet.. yatıp uyumak korkunç.

   * Güvenmek aldanmaktır.. ölçü-tartı izafî
   * Mert-namert, güzel-çirkin, eksi-artı izafî
   * Çoğunun cebindeki kimlik kartı izafî

   * Kim kimdir? Kim kim değil? Anlamak ve bilmek zor
   * Oynanan komediye gül diyorlar, gülmek zor.

   * Figüran heykeller var kül tablası boyunda
   * Yediyüz göbek atar dakikalık oyunda
   * İşlenen her günaha kurtta ortak, koyun da

   * Kalmışım ara yerde, tozdayım, dumandayım
   * Kirli bir mekândayım, iğrenç bir zamandayım.

(Abdurrahim Karakoç)  


Antik Eserler
Bütün antik eserler,
Toplamdar müzede.
Tüm turistler gezerde,
Döviz kalır bize de.

Türkiye'm bu yönüyle,
Her yeri bir şaheser.
Seyreder beğeniyle,
Gezen bütün turistler.

Kıymetini bilmeli,
Tarihi eserlerin.
Gezilip görülmeli,
Her yeri müzelerin.

Tarihi eserleri,
Müzelere verelim.
Ülkeyi gezenleri,
Müzeye götürelim.

Tarih, kültür ve sanat,
Hepsi onda toplanır.
Hazine onlar fakat,
Müzelerde saklanır.

Kasım KAPLAN


 Hazinedir Müzeler
Bir hazinedir müze,
Bilgiler verir bize.
Tarihi aydınlatır,
Gerçekleri anlatır.

Nice antik eserler,
Heykeller ve resimler.
Hepsi müzede yatar,
Geçmişe ışık tutar.

 

Çok şehirde müze var,
Tarihi eser arar.
Bulununca eserler
Onları incelerler

Kayıtları tutulur
Müzelere koyulur.
Tarihi belirtilir,
Orda teşhis edilir.

Ülkeler tarihiyle,
Eski eserleriyle.
Kazanır değer, kıymet,
İşte bu medeniyet..

Kasım KAPLAN


  Müze
Tarih, sanat, kültürün,hazinesidir müze.
En gerçek bilgileri,o verir hepimize.

Onunla aydınlanır,en eski uygarlıklar.
Orada sergilenir,çok değerli varlıklar.

Müzeleri gezmeyi,hiç ihmal etmeyelim.
Bilgimize yepyeni, bilgiler ekleyelim.

Antik eser bulursak, verelim müzelere.
Tarihi hazinemiz, ün salsın ülkelere.

Tarihi eserleri,özenle koruyalım.
Turisti çektiğini, her an hatırlayalım.

Her turist, yurdumuzun,döviz, reklam kaynağı.
Onu hoşnut tutalım,gezsin denizi, dağı.

Böylece, hem tanınır,hem de gelir sağlarız;
Dünyayı ülkemize,sevgilerle bağlarız.

Naim YALNIZ

  Müzeci
Her ulusun tarihi
Müzelerinde yatar
Çok yaşasın o güzelim
Müzeleri oluşturanlar.

Oralarda sergilenenlere
Sadece bakmak değil erek
Baktıklarımızı görebilmemiz gerek.

Müzelerdir geçmişimizi sergileyen
Unutmayalım
Geçmişi olmayanın
Geleceği de olamaz.
Bizim geçmişimiz de
Geleceğimiz de var
Geleceğimiz gençlerimizin
Ellerinde büyüyor.

Fevzi Günenç