Malzeme yönetimi, bir işletme malzemelerinin satın alınması ve depolanması, üretim sürecindeki ara stokların planlanması ve denetimi, son ürünün depolanması ve sevkiyatını içeren tüm faaliyetlerin yönetimine verilen isimdir.

Bir işletmenin bünyesinde malzemelerin nasıl depolanacağına ve nasıl dağıtılacağına yönelik işlemler yapmak ve işletme stoklarına giren malzemelerin faturalarını kontrol ederek muhasebe bölümünü bilgilendirmek esasına dayalıdır.

Malzeme yönetimi sayesinde tüketime dayalı malzeme ihtiyaç planlaması yapılabilir ve buna bağlı olarak ihtiyaçlar belirlenir. Tahminler sonucu girilen veriler veya malzeme ana verilerinde o malzemeye ilişkin girilen veriler baz alınarak yeniden sipariş seviyeleri ile tedarik planlaması tetiklenebilir ve belirlenen şekillerde ihtiyaçlar sistem üzerinde oluşturulabilir.

Malzeme Yönetimi (MM) İşlevleri Nelerdir?

  • Malzeme tanımlamalarını düzenler
  • Stok planlamanızı yapar
  • Sarf malzeme ve yedek parça bütçenizi ayarlar
  • Malzeme maliyeti analizleri için detaylı bilgi sağlar
  • Uzun süreli planlamaya destek olur
  • Depo giriş ve çıkışlarını takip eder
  • Temel stok yönetimi gereksinimini karşılar

Stok yönetimi konusunda ise; stok kayıtları oluşturulur, stok takibigerçekleştirilir, parça kütüğü oluşturulur, stok tutma ve sipariş verme maliyetleri takip edilir.

* Malzeme yönetimi nedir daha fazla bilgi için tıklayın!