Ms Çeşitleri,
MS türleri nelerdir
MS 'in Çeşitleri
Ms Çeşitleri nedir,
Ms Hastalığı Çeşitleri nedir

Ms Hastalığı Çeşitleri

Birçok vakada ilk MS semptomları ani, belirgin bir sebep olmadan ve geçici sürelerde (ataklar halinde) ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan semptomlar birkaç gün veya birkaç hafta içerisinde kaybolmaktadır (Remisyon). Zamanla kısmi veya tamamen bir iyileşme gerçekleşebilmektedir. Bazen semptomlar veya bir fonksiyon kaybı, remisyon süreçleri içerisinde bile kalıcı olabilmektedir.


MS hastalığı üç farklı tür olarak ayırt edilmektedir:

  •    Atak şekilde = tekrarlanan - düzelen MS (relapsing-remitting) (RRMS)
  •    İkincil ilerleyen MS (sekonder progresif) (SPMS)
  •    Birincil ilerleyen MS (primer progresif) (PPMS)

Atak şeklinde (tekrarlanan - düzelen) Multipl Skleroz

Yüzde 80'den fazla MS hastası bu formdan etkilenmiştir. Hastalığın erken evresinde ve bazen yıllar boyunca semptomlar hiç ortaya çıkmayabilir. Maalesef bir atağın ne zaman geleceğini önceden tahmin etmek mümkün değildir, semptomlar her an çıkabilmektedir. Yeni veya bilinen semptomlar birden ortaya çıkar ve birkaç gün ya da birkaç hafta sürebilir. Bir ataktan sonra semptomlar kaybolsa bile hastalık arka planda çoğu zaman aktif kalmaktadır. Bu son durum MR çekimlerinde gayet iyi görülmektedir, çünkü gelişen hasarlar atak olmadan da değişebilmektedir.

İkincil ilerleyen Multipl Skleroz

MS hastalığının bu şekli genelde ikinci hastalık aşaması olarak değerlendirilmektedir. MS hastalarında yaklaşık yüzde 40'ında 10 yıl sonra atak şeklinde süren hastalık ikincil ilerleyen bir Multipl Skleroza (MS) dönüşmektedir. Bu durum nadir olarak hastalığın erken evresinde de ortaya çıkmaktadır. RRMS de olduğu gibi, tek ataklar görülmektedir, fakat gerileme durumu eksik gerçekleşmekte ve atakların arasında sakatlık derecesi giderek artmaktadır. Zamanla atakların sayısı azalmaktadır fakat sakatlık oranı gittikçe artmaktadır.

 

Birincil ilerleyen Multipl Skleroz

MS hastalığının bu şekli çok nadir olup yaklaşık yüzde 10 MS hastası etkilenmektedir. Baştan itibaren semptomlar giderek daha kötüye gitmektedir ve sakatlık derecesi sürekli artmaktadır. Atak şeklinde evreler ve remisyon evreleri gerçekleşmemektedir. Sadece arada hafif iyileşmeler görülmektedir.