Ödenekliklerde ödenek ayırma ilkesi nedir ne demek ?

Bu sayfada kısaca Ödenekliklerde ödenek ayırma ilkesi sözlük anlamı, kelime tanımı ve Ödenekliklerde ödenek ayırma ilkesi ile ilgili bilgiler okuyabilirsiniz.

Ödenekliklerde ödenek ayırma ilkesi hakkında bilgiler

 • Ödenekliklere konulan giderler belirli ayrıntıları ile o bölümlere ilişkin harcamaların gerçeğe en yakın niceliklerini göstereceğinden bu bölümler arasında aktarma yapılmasının yasaklanması ya da yapılabilecek aktarmaların belirli birtakım koşullarla sınırlandırılması, ilkesi.

Ödeneklik

 • Belirli bir dönem için önceden oranlanan gelir ve gider çizelgesi.
 • Devlet ve öteki kamu kişileri ile tüm kurum ve toplulukların belirli bir dönem içindeki gelir ve giderlerinin oranlama niceliklerini önceden saptayan, onaylayan ve bu işlemlerin yapılmasına izin veren yasa ya da karar.
 • Devletin, ilin ya da bir kuruluşun, bir aile ya da kişinin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerini çeşit ve ayrıntılarıyle gösteren çizelge.

Maliye

 • Konusu bu kuralları incelemek olan bilim dalı.
 • Devlet gelir ve giderlerini yöneten kuruluş.
 • Kamu ile ilgili işlerin yürütülmesi için gerekli gelirleri ve harcanan paraları düzenleyen kuralların bütünü.

Ödenek

 • Bir iş için ayrılan belli para, tahsisat.
 • Devlet harcamalarının yapılabilmesi için her yılın bütçesiyle yürütme organına verilen harcama izni.
 • Parlamento üyelerine, görevleri sebebiyle verilen, yolluk dışında kalan para.

Ödenekli

 • Belli dönemlerde devlet bütçesinden yardım veya belirli bir pay alan (kişi, kuruluş).
 • Ödeneği olan.

Ayırma ilkesi

 • Gelir vergisinde, emek gelirlerinden alınacak verginin servet ve sermaye gibi diğer gelir gruplarına göre daha düşük oranda belirlenmesi ilkesi.