Okul Laboratuvar Malzemeleri nelerdir
Laboratuvarda olan Malzemeler
Laboratuvar Malzemeleri
Fen Ve Teknoloji Laboratuvarı Malzemeleri

FİZİK

1. Ağırlık Takımı 1 takım
2. Elektroskop 1 adet
3. Reosta 1 adet
4. Üçgen ayak 4 adet
5. Döküm ayak 2 adet
6. Demir U çekirdek 1 adet
7. Manometre 1 adet
8. Sifonlu barometre 1 adet
9. Optik ray 1 adet
10. Termometre 6 adet
11. Tümsek ve çukur aynalar 8 adet
12. Duvar termometresi 1 adet
13. Terazi 1 adet
14. Su çarkı 1 adet
15. Telgraf modeli 1 adet
16. Elektrik modeli 1 adet
17. Alçak gerilim güç kaynağı 3 adet
18. Ampermetre 1 adet
19. Miliampermetre 1 adet
20. Voltmetre 2 adet
21. Optik kutu 1 adet
22. Diyapozom 2 adet
23. Geisler tüpleri 1 adet
24. Bisturi 1 adet
25. Bobin(su ısıtıcısı) 1 adet
26. İndüksiyon bobini 1 adet
27. Pistonlu hava emme tulumbası 1 adet
28. Saplı ekran 3 adet
29. Basınç iletim aleti 1 adet
30. Kil üçgen 3 adet
31. Su terazisi 2 adet
32. Elektrik zili 1 adet
33. Direnç serisi 1 adet
34. Bağlantı kabloları 6 adet
35. Basınç iletim aleti 1 adet
36. Şişe tutturucu 4 adet
37. Sarmal yay 6 adet
38. Plastik huni 10 adet
39. Duy 2 adet
40. Eğik düzlem arabası 1 adet
41. Dinamometre 7 adet
S/NO ADI ADETİ
42. Hertz ayağı 2 adet
43. Demir tozu 2 kutu
44. Kademeli makara 1 adet
45. Bunzen kıskacı 6 adet
46. Saplı sehpa 1 adet
47. Tel kafes 2 adet
48. Hareketli makara 3 adet
49. Kumpas 1 adet
50. Pense 1 adet
51. Deney Takozu 1 adet
52. Sabit makara 4 adet
53. Transformatör sıkıştırıcı 1 adet
54. Filtre kağıdı 1 poşet
55. Çekül 3 adet
56. Işık prizması 1 adet
57. Kırmızı ve mavi turnusaol kağıdı 1 kutu
58. Yoğunluk küpleri 1 takım
59. Strofor köpük 1 adet
60. Molekül modeli 1 kutu
61. Gravzant halkası 1 adet
62. Emme basma tulumba 1 adet
63. Saplı makara 1 adet
64. Elektromanyetik kuvvet salıncağı 1 adet
65. Çelik şerit 1 adet
66. Arşimet silindiri 1 adet
67. Saat camı 17 adet
68. Alüminyum kap 1 adet
69. Plastik boru 2 adet

 


 KİMYA

70. Potasyum klorat 1 kutu
71. Sodyum hidrokarbonat 1 kutu
72. Sodyum karbonat 1 kutu
73. Kil 1 kutu
74. Sodyum hidroksit 1 kutu
75. Fehling 2 çözeltisi 1 kutu
76. Fenolftalein 1 kutu
77. Amonyak 1 kutu
78. Gümüş nitrat 1 kutu
79. Sitrik asit 1 kutu
80. Vazelin 1 kutu
81. İyot 1 kutu
82. Kükürt 1 kutu
83. Kalsiyum fosfat 1 kutu
84. Metilen mavisi 1 kutu
85. Nişasta 1 kutu
86. Lügol çözeltisi 1 kutu
87. Mangandioksit 1 kutu
88. Etil alkol 1 kutu
89. Sülfirik asit 1 kutu
90. Dietil eter 1 kutu
91. Hidroklarik asit 1 kutu
92. Manganoksit 1 kutu
93. Bakır sülfat 1 kutu
94. İspirto 1 kutu
95. Alkol 1 kutu
96. Kalsiyum hidroksit 1 kutu
97. Potasyum dikromat 1 kutu
98. Fehling1 1 kutu
99. Nitrik asit 1 kutu
100. Mürekkep 1 kutu
101. Gliserin 1 kutu
102. Kireç 1 kutu
103. Kükürt tozu 1 kutu
104. Demir tozu 1 kutu
105. Kömür tozu 1 kutu
106. Bakır klorür 1 kutu
107. Çeşitli bileşik tüpleri 8 adet
108. Damlalık 4 adet
109. Civa çanağı 2 adet
110. Dip basınç aleti 1 adet

BİYOLOJİ

111. Deri kesiti 1 adet
112. Burun kesiti 1 adet
113. Kulak kesiti 1 adet
114. Hücre modeli 1 adet
115. Göz modeli 1 adet
116. Optik daire 1 adet
117. İnsan vücudu 1 adet
118. Çiçek modeli 1 adet
119. Mikroskop 1 adet
120. Cam fanus 1 adet
121. Tepegöz 1 adet
122. DNA molekül modeli 1 adet
123. Baş kesiti 1 adet
124. Boşaltım sistemi kesiti 1 adet