Örnek Öğretmen'in Davranışları


Örnek Öğretmen Davranışları Nasıl Olmalı

Her şeyden önce öğretmen, yetiştiricilik ve rehberlik özelliğine sahip olan kişidir. Buna göre öğretmen, günün şartlarına göre devamlı olarak kendini yeniler; mesleği ile ilgili gelişmeleri ve buluşları takip eder.

Bundan başka iyi bir öğretmen, iyi ahlâk ve fazilet sahibidir. Yalnız konuşmalarıyla değil, kılık kıyafet, temizlik ve davranışlarıyla da örnek bir insan olmaya özen gösterir.

-Öğrencilerine kendi çocukları gibi davranmalı

-Yalnız Allah (c.c.) rızası için çalışmalı, hiçbir şekilde maddî bir menfaat beklememeli

- Öğrencilerine öğütlerini çekinmeden söylemeli

-Tedrisatında (dersini işlerken) kolaydan zora, bilinenden bilinmeyene, yakından uzağa bir yol takip etmelidir. (Bu prensipler, günümüzde öğretim kanunları olarak kabul edilmektedir.

- Tek hedefinin kuvvet, gurur, kıskançlık değil, Allah’a (c.c.) yakınlaşmak olmal

- Öğrenciyi kötü davranışlarından dolayı ikaz etmeli

-Kendi branşı dışındaki ilimleri kötülememeli, aksine, öğrencileri ilgi alanlarına göre yönlendirmeli

-Öğrencinin bilgi seviyesinin üzerine çıkmamalı

-Öğrencilerin zekâ sınırlarına göre öğretim yapılmalı, ta ki zekâsı sınırlı olanların cesaretleri kırılmasın

-Öğrettiği bilgi ve güzel davranışları bizzat kendisi yaşamalı, yani ilmiyle amil olmalıdır.

Alıntı