Ornithobacterium rhinotracheale enfeksiyonu nedir ne demek ?

Bu sayfada kısaca Ornithobacterium rhinotracheale enfeksiyonu sözlük anlamı, kelime tanımı ve Ornithobacterium rhinotracheale enfeksiyonu ile ilgili bilgiler görebilirsiniz.

Ornithobacterium rhinotracheale enfeksiyonu hakkında bilgiler

 • Birçok evcil ve yabani kanatlı türünde akciğer yangısı, yoğurt benzeri eksudat içeren hava kesesi yangısı, deri altı ödemi, beyin, kemik iliği ve kemik yangısıyla belirgin bakteriyel hastalık.

Hava kesesi

 • Balıkların aşağı ve yukarı inip çıkmalarını sağlayan, hava ile dolup boşalan kese.
 • Birçok böcekte trake boruları üzerinde yer almış olan hava dolu şişkinlikler.
 • Kuşlarda vücudun çeşitli yerlerinde bulunan ve akciğere bağlı olan boşluklar.

Kemik yangısı

 • Enfeksiyon, travma veya dejenerasyon nedeniyle kemik dokuda görülen vücut reaksiyonu, osteitis. Reaksiyon intrakortikal damarların çevresindeki ve kemik iliği boşluğundaki periostun vasküler bağ dokusu ile sınırlı olur.

Kemik iliği

 • Uzun kemiklerin ortasındaki boşlukta ve yassı kemiklerin düzensiz boşluklarının kemik trabeküllerinde bulunan tüm kan hücrelerinin köken aldığı öncü kan hücrelerinden zengin doku. Biyolojik kan filtresi olan kemik iliği; medulla ossium rubra adı verilen kırmızı kemik iliği ve medulla ossium flava adı verilen sarı kemik iliği olmak üzere iki tiptir.
 • Kemiklerin ortalarında bulunan boşlukları dolduran sünger görünüşünde bir bağ dokusu.
 • Uzun kemiklerin ortalarında, kısa kemiklerin aralarında bulunan boşlukları dolduran, içindeki yağ oranına göre sarı ve kırmızı ilik olarak iki tipi bulunan, süngerimsi görünüşte bir bağ dokusu tipi.
 

Ornithobacterium rhinotracheale

 • Gram negatif, oldukça pleomorfik, hareketsiz, spor oluşturmayan, çubuk biçiminde, çikolota agar ve triptoz soy agarda ve en 30-42oC’de üreyen bakteri.

Hava kesesi yangısı

 • Atlarda hava kesesi yangısı.
 • Kanatlılarda, genellikle Mycoplasma gallisepticum tarafından oluşturulan, solunum sistemi enfeksiyonlarının seyri sırasında oluşan ve hava keselerinde kazeöz eksudatın varlığıyla belirgin patolojik değişim, airsakkulitis.
 • Maymunlarda solunum güçlüğü, öksürük ve çene altı ödemiyle belirgin, birçok bakteriyel etkene bağlı olarak biçimlenebilen, hava keselerinde oluşan vücut reaksiyonu.