Pediculus humanus vestimentorum nedir ne demek ?

Bu yazıda kısaca Pediculus humanus vestimentorum sözlük anlamı, kelime tanımı ve Pediculus humanus vestimentorum ile ilgili bilgiler okuyabilirsiniz.

Pediculus humanus vestimentorum hakkında bilgiler

  • Vücut biti.

Vücut

  • Var olma, varlık.
  • İnsan ya da hayvan gövdesi, beden.

Pediculus humanus

  • Epidemik tifüs, siper humması, tekrarlayan humma gibi hastalıklara vektörlük yapan, çeşitli deri lezyonlarına neden olan, insan kanıyla beslenen P. humanus capitis ve P. humanus corporis olmak üzere iki alt türü bulunan bit türü.

Vücut biti

  • Pediculus humanus corporis, Pediculus humanus humanus, Pediculus vestinenti, Pediculus humanus vestimentorum’dan oluşan bit türleri, çamaşır biti.
  • [Bakınız: giyim biti].

Veteriner

  • Veteriner hekim.

Pediculus

  • Anoplura takımında, Pediculidae ailesinde, Pediculus cinsinde bulunan kan emen bit cinsi.