Pili taktiles labiyales superiyores nedir ne demek ?

Bu metinde kısaca Pili taktiles labiyales superiyores sözlük anlamı, kelime tanımı ve Pili taktiles labiyales superiyores ile ilgili bilgiler görebilirsiniz.

Pili taktiles labiyales superiyores hakkında bilgiler

  • Üst dudak üzerinde bulunan duyu kılları.

Veteriner

  • Veteriner hekim.

Superiyor

  • Üst, üst tarafta bulunan.

Pili taktiles

  • Duyu kılları.

Duyu kılları

  • Memeli hayvanlarda tek veya gruplar hâlinde bulunan, uzunca ve örtü kıllarından daha sert olan, dokunma organı olarak çalışan kıllar, pili taktiles.

Anatomi

  • İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih.
  • Beden yapısı, gövde yapısı.
  • Bir şeyin oluşumunda göze çarpan özel yapı.