Planlama programlama bütçeleme sistemi nedir ne demek ?

Bu yazıda kısaca Planlama programlama bütçeleme sistemi sözlük anlamı, kelime tanımı ve Planlama programlama bütçeleme sistemi ile ilgili bilgiler okuyabilirsiniz.

Planlama programlama bütçeleme sistemi hakkında bilgiler

 • Kamu hizmeti etkinliğinin sağlanabilmesi için, belirlenen amaçları gerçekleştirebilecek hizmet programları ve bunların alt-program, etkinlik/proje sınıflamasıyla, etkinlik/proje aşamasından başlayarak hizmetlerin fayda maliyet çözümlemelerini yapan ve alternatif programlardan en uygun olanının seçilmesiyle bütçeyle kaynak-hizmet ilişkisi kurularak ödeneklerin hizmetlere tahsisinin sağlandığı ve böylece yapılan harcamaların nedenlerinin ortaya konduğu başlangıçta program bütçe sistemi olarak uygulanan zaman içinde geliştirilerek bugünkü adını alan bütçeleme sistemi.

Programlama

 • Programlamak ya da programlaştırmak işi.

İktisat

 • Ekonomi.
 • Tutum.

Bütçeleme

 • Bütçelemek işi.

Planlama

 • Hükûmet tarafından ulaşılacak amaçları belirleyen, tarım, ulaşım, sanayi vb.
 • kesimlerdeki artış ölçüsünü tespit eden ve uygulanması gerekli çareleri önceden gösteren ekonomik, sosyal programın belli süreler için hazırlanması işi.
 • Planlamak işi.

Program

 • Bilgisayara bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisi.
 • Okullarda, haftanın belli günlerinde, belli saatlerde verilecek dersleri gösteren çizelge.
 • Tören, gösteri, gezi vb.nin öngörülen ayrıntılarını gösteren basılı kâğıt.
 • Siyasi partinin, toplumsal örgütün veya hükûmetin açıkladığı ana ilkelerin tümü.
 • Yapılacak bir işin bölümlerini, bölümlerin sırasını ve zamanını gösteren tasarı, yetişek.
 • İzlence.
 • Radyo ve televizyonda sunulan, haber, müzik, eğlence gibi kendi başına bir bütün oluşturan yayınlardan her biri.