Platon Kimdir Kısaca

Platon Hakkında Bilgi

Platon M.Ö. 428 yılında Atina'da dünyaya gelmiştir. Soylu bir aileye mensup olan Platon iyi bir eğitim almıştır. 20 yaşındayken Sokratesle karşılaşmış ve felsefeye yönelmiştir. Arapçada P harfinin olmamasından dolayı Arap dünyasında Eflatun olarak anılmaktadır.
Hocası öldükten sonra öğrencileriyle Mısır, Sicilya ve Güney italya'ya geçen Platon bir ara korsanların eline düşmüş, fidye vererek kurtulduktan sonra, kırk yaşlarında Atina'ya dönmüştür.
Batı felsefesinin başlangıç noktası ve ilk önemli filozofu olan Platon aynı zamanda ilk yüksek öğretim kurumu olan ve günümüzdeki modern üniversite oluşumunun başlangıcı olarak kabul edilen Atina Akademisinin kurucusudur.
Platon felsefeye birçok yeni kavram getirmiş ve hocası Sokratesi'in düşüncelerini daha da geliştirmiştir. Ruh ölümsüzlüğü, evrenin doğuşu, idea, bilgi ve devlet ile ilgili birçok kuram geliştiren Platon, içinde bulunduğu çağda birçok insanın aklına gelmeyen ve bir o kadar da insanın aklını kurcalayan sayısız konuda derin düşünceler geliştirmiştir. Tam bir ahlakçı olarak adlandırılabilecek olan Platon, akıl hocası Sokrat’ın kendisine verdiği gerçekçi düşünce yapısından da asla kopmamıştır. Felsefenin temel amacının insanın mutluluğunun sağlanması olduğunu düşünen Platon, insan yaşamının etkin bir şekilde devam etmesi gerektiğini söylemiştir.
Platon, eserlerini diyaloglar biçiminde yazmıştır. Diyaloglardaki baş aktör çoğunlukla Sokrates’tir. Sokrates insanlarla görüşlerini tartışır ve onların görüşlerindeki tutarsızlıkları ortaya koyar. Platon çoğunlukla görüşlerini Sokrates’in ağzından açıklamıştır.
Yapıtlarından anlaşıldığı kadarıyla, Platon daha çok ahlak ve siyasetle ilgileniyordu. Devlet, Yönetici ve Kanunlar adlı kitaplarında ideal bir devletin nasıl olması gerektiğini sorgulamış ve savunduğu görüşler, daha sonra Fârâbî ve İbn Sinâ gibi İslâm filozoflarının siyaset anlayışlarının biçimlenmesine büyük katkılarda bulunmuştur.
Platon MÖ 347 yılında hayatını kaybetmiştir.