Prostaglandin sentetaz enzim baskılayıcıları nedir ne demek ?

Bu yazıda kısaca Prostaglandin sentetaz enzim baskılayıcıları sözlük anlamı, kelime tanımı ve Prostaglandin sentetaz enzim baskılayıcıları ile ilgili bilgiler okuyabilirsiniz.

Prostaglandin sentetaz enzim baskılayıcıları hakkında bilgiler

  • Siklooksijenaz enzimini baskılayarak araşidonik asitten prostaglandin sentezlenmesini engelleyen asetaminofen, salisilik asit, naproksen ve benzerleri maddeler, prostaglandin sentetaz enzim inhibitörleri.

Araşidonik asit

  • Hücre zarı fosfolipitleri üzerine fosfolipazların etkisiyle oluşan ve prostoglandinler, tromboksanlar, lökotrienler ve prostasiklinlerin öncüsü olan yirmi karbonlu dört çift bağ içeren doymamış ve esansiyel bir yağ asidi.
  • İnsan beslenmesinde esansiyel olan, yapısında dört çift bağ bulunan 20 karbonlu doymamış bir yağ asidi.

Veteriner

  • Veteriner hekim.

Prostaglandin

  • Basit proteinler.

Prostaglandin sentetaz enzim inhibitörleri

  • Prostaglandin sentetaz enzim baskılayıcıları.

Sentetaz