Protistaların Biyolojik Ve Ekonomik Önemi

Protistaların Biyolojik Ve Ekonomik Önemi
Protistaların Biyolojik Ekonomik Önemi


Çürükçül protistler,endüstri ve canlı atıklarını parçalayarak çevre kirliliğini engellemede ve madde döngüsünde etkilidir.
Bazı kamçılı türleri selülozun parçalanmasını sağlayan enzimler üretir.
Deniz ve okyanuslarda algler, diğer canlılar için besin kaynağını oluşturmaktadır.
Diatomların silisli hücre çeperinin kalıntıları okyanus diplerinde birikir. Çıkarılan diatomlu topraklar işlenerek izolasyon tuğlası, süzgeç ve diş macunu yapımında kullanılır.
Alglerden      ,            ve        gibi maddeler üretilmektedir.
Bazı alg türleri protein,vitamin ve mineral içeriği yönünden zengin olmaları nedeniyle besin olarak da tüketilmektedir.
Fotosentez yapabilen algler, yaşadıkları suyun oksijen bakımından zenginleşmesini sağlar.
Protistaların bir kısmı hastalık etmenidir. Özellikle sporlular birçok omurgalı ve omurgasız hayvanda parazit olarak yaşar ve çeşitli hastalıklara neden olur.
Bu parazitlerden Trypanosoma gambiense çeçe sineği tarafından taşınır ve uyku hastalığını yapar.
Hayvan benzeri bir protist olan Leishmania cinsinin bir türü Akdeniz çevresindeki çocuklarda görülen kara hastalığı, diğer bir türü ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaygın olan doğu çıbanına neden olur.
Bu hastalıklar tatarcık, pire, tahtakurusu gibi kanla beslenen böcekler tarafından yayılır.
Amiplerin bazı türleri birçok hayvanın sindirim kanalında parazit olarak yaşar.Bunlardan bir tür, insanın kalın bağırsağında amipli dizanteri denilen bir hastalığa neden olur.
Sporlulardan plazmodyumun bazı türleri sıtma hastalığını yapar ve bu hastalık anofel cinsi sivrisineğin dişisi tarafından insana bulaştırılır.

 

Mantarların Biyolojik Ekonomik Önemi ve İnsan Sağlığı ile İlişkisi

Mantarların en önemli görevleri yeryüzündeki madde dönüşümünde rol almalarıdır. Mantarlar ölü bitki ve hayvan kalıntılarının çürüyerek toprağa karışmasında rol oynarlar. Bitkilerin sonbaharda dökülen yaprakları mantar ve bakteriler tarafından çürütülerek humuslu organik maddelere dönüştürülür. Oluşan fosfat ve nitrat gibi mineraller bitkiler tarafından alınarak yaşam döngüsüne katılır.