Renkleri Nasıl Görürüz


Renkleri Nasıl Görüyoruz?

Gözümüze gelen görüntü, iki çeşit görme hücresi aracılığıyla  taranır. Silindir şeklinde olanlar ışığı, koni şeklinde olanlar rengi  algılar.

Gözümüzde 7 milyon konik ve 100 milyon kadar silindirik  hücre bulunur. Konik hücreler ağ tabakasının ortasında, silindirik  hücreler ise kenarında daha çok yoğundur. Görme merkezleri, sağ ve sol  beynin arka bölümlerinde yer alır. Renkler önce beynin arka bölümünde  analiz edilir. Sonra derin beyin yapılarındaki imbik merkezlerle, rengi  algılamamız gerçekleşir.

Renk görüşü insandan insana değişir. Çok geniş çapta kabul edilen bir kurama göre, üç ışın -kırmızı, yeşil ve mavi- aynı oranda birleştiğinde normal olarak ayırt edebileceğiniz diğer renkler ortaya çıkar. Bununla beraber gördüğünüz bütün renkler, bu ana renklerden sadece ikisinin karışımıyla meydana geliyor ve üçüncü rengin karışması sizde pek bir fark oluşturmuyorsa, renkleri tam ayırt edemiyorsunuz demektir. Bu iki renklilik, yani dikromatik denilen bir görme bozukluğudur. John Dalton kırmızı körlüğü olan bir dikromattı.

Tek renk görebilen monokromatlarda ise durum daha da ciddidir. Onlar hiçbir rengi ayırt edemezler. Monokromatlar için siyah-beyaz TV ile renkli olanı arasında hiçbir fark yoktur.

Renk körü olanların çoğu üç rengi de normal göremeyen trikromatlardır. Onların gördükleri renkler yine bu üç ana rengin karışımıdır; fakat onlar bu ana renkleri normal koyulukta algılayamazlar. Sizde bu problem varsa, TV’nizin rengini ayarladığınızda renkleri normal gören arkadaşlarınız herhalde çok kırmızı! yada çok yeşil diye bağıracaklardır.