sağlıklı çevreyle ilgili sloganlar
sağlıklı çevre hakkında sloganlar

Sağlıklı yaşam, sağlıklı çevre ile olur.
Yarının doğası bugünden yaratılır.
Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur.
Yaş kesen, baş keser.
Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur.
Herkes sağlıklı, dengeli bir doğal çevrede yaşamak hakkına sahiptir.
Çevre kirliliği, her anımızı etkileyen sağlıklı bir yaşam konusudur.

Sağlıklı Çevre İle İlgili Sloganlar

Sağlıklı Çevre İle İlgili Sloganlar

Sağlıklı Çevre İle İlgili Sloganlar