Salter harris kırık sınıflandırması nedir ne demek ?

Bu metinde kısaca Salter harris kırık sınıflandırması sözlük anlamı, kelime tanımı ve Salter harris kırık sınıflandırması ile ilgili bilgiler okuyabilirsiniz.

Salter harris kırık sınıflandırması hakkında bilgiler

 • Büyüme çağındaki köpeklerde ve özellikle 3-11 aylık gelişme döneminde uzun bacak kemiklerinin üst ve alt epifizer bölgesinde rastlanan kırıklar, kısaca eklem içi ve ekleme yakın kırıklar için kullanılan sınıflandırma tipi.

Sınıflandırma

 • Sınıflandırmak işi.

Salt

 • Yalnızca.
 • İçinde yabancı bir öge bulunmayan, mutlak.
 • İçine, kendisine yabancı hiçbir şey karışmamış, arı.

Sınıf

 • Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri.
 • Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri.
 • Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
 • Derslik.
 • Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
 • Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü.
 • Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas.

Kırık

 • Melez.
 • Kemiğin bir etki ile kırılması.
 • Kırıntı.
 • Bir şeyin kırılan yeri.
 • Saf renkten hafif uzaklaşmış.
 • Kırılmış bir şeyden ayrılan parça.
 • Tam nota göre düşük olan (not).
 • Kırılmış olan.
 • Kadının veya erkeğin yasalara ve törelere aykırı olarak ilişki kurduğu erkek veya kadın.
 • Fay.
 • Gücenmiş, üzgün.
 • Tavla oyununda oyun dışı bırakılan pul.

Veteriner

 • Veteriner hekim.