Sınama yeniden sınama güvenirliği nedir ne demek ?

Bu sayfada kısaca Sınama yeniden sınama güvenirliği sözlük anlamı, kelime tanımı ve Sınama yeniden sınama güvenirliği ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz.

Sınama yeniden sınama güvenirliği hakkında bilgiler

  • Bir testin kısa bir aralıkla aynı kümeye iki kez uygulanmasından elde edilen puanlar arasındaki bağlılaşma.

Yeniden

  • Gene, yine, bir daha, tekrar.

Güvenir

  • Aydın ili, Bozdoğan ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
  • Şanlıurfa ili, Birecik ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Güven

  • Yüreklilik, cesaret.
  • Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat.

Eğitim

  • Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye.
  • Eğitim bilimi.

Sınama

  • Sınamak işi, deneme, tecrübe.